Service och reklamation #7750

För att kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt vill vi gärna att du bifogar relevant fotodokumentation. Detta för att vi skall få en uppfattning om omfattning och föreskriva en korrekt åtgärd.

Kund
Problem
Jag bekräftar att jag har läst igenom garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor. Garantivillkor Allmänna Försäljningsvillkor